Last few years we receive a lot of enquiries to replace old Garrett AiResearch and BorgWarner (formerly KKK-Schwitzer) turbochargers, which are obsolete and spare parts are no longer readily available, with more modern Holset component turbochargers.

NL De laatste jaren ontvangen wij vele aanvragen om oudere Garrett AiResearch en BorgWarner (voorheen KKK/Schwitzer) turbo’s, welke niet meer worden geleverd of waar onderdelen niet snel leverbaar zijn, te vervangen door meer moderne uit Holset componenten opgebouwde turbo’s.

Next to replacements for standard use and farming work, most of the times the requests are received from users driving a tractor in the Standard Tractorpulling classes, who at the same time want to be able to set their fuel pump to maximum delivery, therefore need more air volume to increase Horsepower output and torque of their engine.

NL Naast vervangende units voor standaard- en boerengebruik, worden veel aanvragen ontvangen van gebruikers welke met hun tractor aan de Standaard Klassen Tractorpulling deelnemen, welke dan tegelijkertijd de pomp naar maximum brandstof willen draaien en dus meer luchtvolume nodig hebben, om zowel het vermogen als koppel van de motor te verhogen.

Cabo Turbo Technologies in most cases can assist in building the correct replacement turbocharger, with a minimum of extra work to install the replacement turbocharger onto the engine.

NL Cabo Turbo Technolgies kan in de meeste gevallende een correcte vervangende turbo voor u bouwen, met een minimum aan extra ombouw om de vervangende turbo op de motor te installeren.

Good examples are older International (IHC) tractors like 1246-1255 and 1455 for example, usualy having Garrett T04 and T04B turbochargers fitted.

NL Goede voorbeelden zijn de wat oudere International (IHC) tractoren zoals 1246-1255 en 1455, op welke standaard Garrett T04 en T04B turbo’s gemonteerd zijn.

We replace these with Hybrid component turbochargers, a combination of H1C/H1E compressor ends and HX35/HX40 turbine ends.

NL Wij vervangen deze met Hybride, uit componenten opgebouwde turbo’s, een combinatie van H1C/H1E compressorzijdes en HX35/HX40 turbinekanten.

We call these HEX35 and HEX40 models.

NL Wij noemen deze HEX35 en HEX40 modellen.

These can be fitted with a minimum of installation changes on the engine.

NL Deze kunnen worden gemonteerd met een minimum aan veranderingen bij installatie op de motor.

Attached are some pictures of a HEX40 to replace the Garrett T04B94 unit on a Case/International 1455.

NL Onderstaand zijn enkele foto’s vermeld van een HEX40 welke de Garrett T04B94 turbo vervangt op een Case/International 1455.

The hose connection of the compressor housing, same as the oil flanges and turbine inlet flange are similar. Only difference is the exhaust outlet flange. The HEX40 takes a flat flange with 4 stud/bolt holes, where one can easily can manufacture a flange and weld a new exhaust elbow towards the exhaust piping. The current slip joint connection used for the Garrett T04B94 turbo can be removed and easily replaced.

NL De slang aansluitingen aan het compressorhuis, tevens de olie flensen en turbine inlaat (voet) zijn identiek. Het enige verschil is de flens naar de uitlaatbocht. De HEX40 heeft een vlakke flens met 4 boutgaten, waar men vrij simpel een flens aan kan bevestigen, waar een zelf te maken uitlaatbocht aan kan worden vastgelast. De bestaande slip-verbinding welke bij de Garrett T04B94 turbo wordt toegepast, kan komen te vervallen en eenvoudig worden vervangen.

(The pictures can be enlarged by ticking on the picture, go back to the website by pressing the ‘blue return button’ in the left top corner of your screen.)

NL (De foto’s kunnen worden vergroot door op het plaatje te drukken, ga terug naar de website via de ‘blauwe retour knop’ in de linker bovenhoek van uw scherm.)

Left Garrett – Right Holset <> Links Garrett – Rechts Holset

Links Holset – Rechts Garrett ^^ Links Holset – Rechts Garrett

Turbine side Garrett ^^ Turbinezijde Garrett

Turbine side Holset ^^ Turbinezijde Holset

Compressor side Garrett ^^ Compressorzijde Garrett

Compressor side Holset ^^ Compressorzijde Holset

Because the owners require more air volume to burn the extra fuel, we have increased the capacity of the compressors; in this case the Garrett T04B94 turbo takes a 48/70 mm compressor wheel with an inducer (inlet) size of 48 mm and bottom diameter of 70 mm.

NL Omdat de eigenaren meer luchtvolume nodig hebben om de extra brandstof te kunnen verbranden, hebben wij de capaciteit van de compressors verhoogd; in dit voorbeeld heeft de Garrett T04B94 turbo een compressorwiel 48/70 mm met een inlaatdiameter van 48 mm en bodemdiameter van 70 mm.

The Holset compressor takes a 52/83 mm compressor wheel, supplying between 15 and 20 % more air.

NL De Holset compressor heeft een 52/83 mm compressorwiel, welke tussen 15 en 20 % meer luchtvolume levert.

At the turbine side the exhaust wheels are similarly sized, but, but we fit a turbine housing with a smaller A/R (nozzle) to also improve high torque at lower engine Rpm.

NL Aan de turbinezijde zijn de turbinewielen ongeveer van gelijke maatvoering, maar wij monteren een turbinehuis met een kleinere doorlaat, om bij lage motortoeren het koppel sterk te verbeteren.

Tests have shown torque improvements of 20-25 % at 1.200 engine rpm/min..!

NL Tests hebben verhogingen van het koppel aangetoond in de orde van 20-25 % bij 1.200 motortoeren.

Next to described example described, we configure Hybrid replacement turbochargers for

NL Naast dit omschreven voorbeeld, kunnen we Hybride vervangende turbo’s samenstellen voor

* Case/IH
* Deutz
* Fendt
* Fiat/Same
* Ford/New Holland
* John Deere
* MWM

and more tractor brands…

NL en meerdere tractor merken…

So, ‘pimp your turbo’ at an affordable pricing level, same time having a modern turbo fitted, where spare parts are readily available, once you would need to to maintenance or repairs in future.

NL Dus, ‘pimp uw turbo’ tegen een acceptabele prijs, waar tegelijkertijd een moderne turbo wordt toegepast, waar onderdelen probleemloos kunnen worden geleverd, wanneer u in de toekomst onderhoud of reparaties wilt uitvoeren.

Note
Of course same turbochargers will be fully suitable for normal farming use, setting the maximum fuel to standard level.

NL Opmerking
Uiteraard zijn dezelfde turbo’s volledig geschikt voor normaal gebruik, wanneer de standaard maximum brandstof afstelling wordt toegepast.

Translate »