Fout diagnose

Fout diagnose & Inspectie tips

(Dit gedeelte is bestemd voor standaard en upgrade toepassingen, slechts enkele punten zijn van toepassing voor truck- en tractorpulling)

Met grote regelmaat worden correct functionerende turbo’s vervangen, omdat het probleem zichtbaar wordt bij de turbo, alhoewel de turbo in goede conditie is.

Leest u, alvorens de turbo als schuldige aan te wijzen, aandachtig de volgende informatie en probeer de meest waarschijnlijke ‘oorzaak’ van het probleem vast te stellen.

In het algemeen kan gesteld worden, dat indien zowel de radiale- als axiale spelingen binnen de toleranties zijn en er tevens geen ‘zichtbare’ schade aan zowel compressor- als turbinewiel te vinden is, dat het zeer onwaarschijnlijk is, dat de turbo defect is en de oorzaak van het geconstateerde probleem.

Rokende motor

Overmatige rook kan worden veroorzaakt door een restrictie in het lucht inlaat systeem. Vaak is dit een gedeeltelijk of geheel vervuild/verstopt luchtfilter, of een dichtgeklapte inlaatslang. Dit heeft zijn effect op de lucht/brandstof verhouding en veroorzaakt zwarte rook. Indien de motor niet zoals ontworpen kan ademen, zal deze proberen lucht van andere plaatsen aan te zuigen. Een verstopte carterventilatie zal ook rook veroorzaken.

Laag motorvermogen / lage turbodruk

Restricties in het inlaatsysteem zijn er de oorzaak van dat de motor niet de vereiste hoeveelheid lucht aan kan zuigen. Dit verhoogt de motortemperatuur. Dit kan ook het geval zijn door een lek in de luchtleiding naar de motor of een geheel of gedeeltelijk verstopte tussenkoeler.

Lawaai / fluittonen uit de turbo

Maar al te vaak komen dit soort geluiden van een lucht- of gaslek in het uitlaatgedeelte van de motor of aan de drukzijde van de turbo. Controleer alle verbindingen. Indien het probleem niet verholpen is, controleer dan bij de turbo, of de spelingen binnen de toleranties zijn en/of de wielen beschadigd zijn door contact met de huizen.

Aanlopende wielen / vervuilde turbo

Indien de rotor van de turbo heeft aangelopen en moeilijk ronddraait, wordt dit vaak veroorzaakt door slechte kwaliteit of verouderde smeerolie, wat zowel lagerschade als overmatige koolopbouw kan veroorzaken in het lagerhuis van de turbo en achter de wielen, waardoor de rotor moeilijk rond draait. Onvoldoende of onderbroken oliedruk kan er de oorzaak van zijn dat de rotor gaat aanlopen door lagerschade. Dit kan ook worden veroorzaakt door vervuilingen in de smeerolie.

Overmatige lagerspeling

Een turbo heeft specifieke minimum en maximum lagerspelingen, zowel axiaal (lengterichting) als radiaal (zijwaarts). Dit wordt soms ten onrechte aangeduid als ‘versleten lagers’. Indien de lagerspelingen buiten toleranties zijn, kan dit zijn veroorzaakt door een smeringprobleem, onvoldoende smering, vuil in de smeerolie, of olieverdunning met koelvloeistof of diesel brandstof.

Olielekkages

Olielekkages bij de turbo zijn, mits de lagerspelingen normaal zijn, meestal een gevolg van een probleem in de motor. Controleer de carterdruk, de carter-ontluchting en het luchtfilter.

Translate »